تغذیه حرفه‌ای برای جلوگیری از سفید شدن مو

روزگاری ظاهر شدن نخستین موهای سفید از نشانه‌های ورود به سنین میانسالی بود و به قول قدیمی‌ها موی سفید، احترام داشت و پختگی و باتجربگی معنا می‌شد اما امروزه شاهد سفید شدن موها حتی در سنین جوانی نیز هستیم که ناشی از زندگی صنعتی و تغذیه نادرست است که آثار...

,